ร้านของชำ(โชว์ห่วย) อย่างยั่งยืนเหนื่อยแทนครับ กับ "ร้านค้าปลีกดั้งเดิม"

1 post