ราคาไม่แพงมาก เทียบกับห้างค้าส่ง ในตัวเมืองและหรือเท่ากัน กับราคาขายปลีก ใน มินิมาร์ท

1 post