ระบบPOS รองรับระบบบาร์โค๊ด มีระบบปริ้นบาร์โค้ดสินค้า ยิงบาร์โค้ดขายสินค้า

1 post