รถเสียหายหนักประกันจะคืนทุนแต่ติดตรงรถยังผ่อนและไม่มีเงินจ่ายส่วนต่าง

1 post