ผมไม่ได้ขายประกันเก่งเลยครับ เพียงแต่ ขายถูกคน ในปริมาณที่เหมาะสม

1 post