ประกันชีวิต ไม่ได้มีไว้เพื่อคนที่จากไป แต่มีไว้เพื่อคนที่ต้องอยู่ต่อไปต่างหาก

1 post