ประกันคือสินค้าเดียวในโลกที่ไม่ขายตอนที่ลูกค้าอยากจะใช้

1 post