ปกติส่วนตัวเลยไม่เคยมีความคิดเรื่องประกันชีวิตเลยเพราะมองว่ามันไร้สาระ

1 post