ทำไมซื้อประกันต้องถ่ายรูปรถละเอียดมากรถใหม่รอยแมวข่วนเล็กลงตำหนิ

1 post