ตอนเจ็บไข้ได้ป่วย ถึงถามหาประกันประจำ "ประกันมีไว้ไม่ใช้..ยังดีก่าวใช้แล้วไม่มี"

1 post