ด้วยจรรยาบรรณนี้ ลูกค้าจึงมาทำประกันกับผมเพิ่ม เพื่อจะรักษากรมธรรม์

1 post