ความรู้ชาวโชห่วย หน้าบึ้ง หน้างอ คอหัก พูดจาไม่ดี กริยาไม่สุภาพต่อหน้าลูกค้า

1 post