คนล้มเหลว มองว่า แอฟริกา เค้าไม่ใส่รองเท้ากัน จึงไม่คิดจะเอารองเท้าไปขาย

1 post