คนที่ตรวจสุขภาพทุกปี และมีประกัน ส่วนมากจะไม่เป็นโรคร้ายแรงกัน

1 post