ขายของอยู่ดีๆ มีร้านขายมาเปิดใหม่ ขายสินค้าเหมือนเรา มาเปิดขายใกล้ๆกัน

1 post