กรมธรรม์รำคาญ คือ การที่ลูกค้าซื้อประกันน้อยเกินไป เช่น ซื้อ ทุน 100000

1 post