ทำไมซื้อประกันต้องถ่ายรูปรถละเอียดมากรถใหม่รอยแมวข่วนเล็กลงตำหนิหมดเลย บริษัทนายประกันบางแห่งนัดถ่ายรูปทถ่ายเยอะมาก

Q: ทำไมซื้อประกันต้องถ่ายรูปรถยนต์ละเอียดมากรถใหม่รอยแมวข่วนเล็กลงตำหนิหมดเลย บริษัทนายประกันบางแห่งนัดถ่ายรูปทถ่ายเยอะมาก

A: การถ่ายรูปเพื่อยืนยันสภาพรถยนต์ ก่อนทำประกัน บางบริษัท ยอมรับครับ ถ่ายละเอียดมาก แต่ถ้า เราไม่ยอมรับ ก็เปลี่ยน บริษัทใหม่ที่ไม่ละเอียด ขนาดนี้ บริษัทที่ถ่ายละเอียด ผมทราบดี พอเข้าใจ

หลักเกณฑ์การตรวจสภาพรถทุกบริษัทประกันใช้กับ Broker และตัวแทนเหมือนกันทุกคนครับ คงไม่ได้เลือกว่าทำกับใครแล้วถ่ายรูปง่ายหรือยากกว่ากันครับ

เป็นเรื่องปกติ หากต้องการเปลี่ยนบริษัทประกันภัย ถ้าบริษัทประกันภัยใหม่ก็จะมีการตรวจสภาพรถยนต์ใหม่รอบคัน บางบริษัทประกันภัยอาจอนุโลมให้ Broker หรือตัวแทนตรวจสภาพรถเองได้ ก็อาจจะเข้มงวดน้อยลงไปบ้างได้ครับ

สรุปคือให้ประกันใหม่ถ่ายรูปตรวจสภาพรถล่วงหน้าก่อนประกันภัยเดิมหมด เผื่อจะได้มีเวลาเคลมจากประกันภัยเดิมได้ทัน ตามบาดแผลที่ระบุไว้ครับ จะได้ไม่เสียสิทธิ์การเคลมตอนย้ายประกันแล้วครับ

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย