ถ้ากรณีที่เราขับรถไปชนแต่เราไม่มีประกันภัยรถยนต์ แต่คู่กรณีมีประกันภัยรถยนต์ชั้น3 เขาไม่ยอมเอารถซ่อมอู่ แต่จะเอาเข้าศูนย์ซึ่งราคาต่างกันมากเขาสามารถทำได้ไหม

Q: สอบถามเป็นความรู้ค่ะ ถ้ากรณีที่เราขับรถไปชนแต่เราไม่มีประกันภัยรถยนต์ แต่คู่กรณีมีประกันภัยรถยนต์ชั้น3 เขาไม่ยอมเอารถซ่อมอู่ แต่จะเอาเข้าศูนย์ซึ่งราคาต่างกันมากเขาสามารถทำได้ไหมคะ

A: ประกันประเภท 3 ของคู่กรณี ไม่รับผิดชอบซ่อมรถคันของคู่กรณีอยู่แล้วครับ ประเภท 3 จะรับผิดของกรณีไปเกิดเหตุแล้วเป็นฝ่ายผิดเท่านั้นครับ

ส่วนการจัดซ่อมของคู่กรณีเรา ถ้าเค้าเป็นฝ่ายถูก เราเป็นฝ่ายไประเมิดเค้า เค้ามีสิทธิ์ซ่อมที่ไหนก็ได้ แต่ประกันภัยเคยมีแนวทางเบื้องต้น รถไม่เกิน 3 ปี สามารถใช้อะไหล่แท้ได้ หรือถ้าเกินกว่า 3 ปี แต่เป็นชิ้นส่วนเรื่องความปลอดภัย

สรุปถ้าราคาที่เค้าซ่อมเรารับไม่ได้ เราพยายามเจรจา การฟ้องร้องคือสุดท้ายที่ควรทำครับ

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย