การแจ้งเคลมกุญเเจรถสูญหาย กับประกันภัยรถยนต์

การแจ้งเคลมกุญเเจรถสูญหาย กับประกันภัยรถยนต์

กรณีเเจ้งเคลมกุญแจรถยนต์สูญหาย ประกันจะดูองค์ประกอบว่าหายในลักษณะใด ทั้งนี้กรณีการสูญหายต้องอยู่ในเงื่อนไขของการโดนลักทรัพย์ หรือโดนโจรกรรมทรัพย์สิน ยกตัวอย่างเช่น โดนขโมยกระเป๋าสะพายที่มีกุญรถรวมอยู่ด้วย หรือจอดรถไว้ข้างทาง ต่อมามีโจรทุบกระจกรถเพื่อหวังทรัพย์สินเเละสิ่งของมีค่าที่อยู่ภายในรถซึ่งมีกุญแจรถรวมอยู่ด้วยประกันจะให้ความคุ้มครอง ( รถยนต์ประเภท3 และ ประเภท3+ ไม่อยู่ในความคุ้มครอง)

หลักการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหม บริษัทประกันจะรับผิดชอบเฉพาะตัวกุญแจที่ออกมาจากศูนย์ หรือจัดเปลี่ยนในสภาพเดิมตามรุ่นของรถ กรณีติดตั้ง เครื่องสัญญาณใดๆ มาเพิ่มเติม ตัวสัญญาณที่ติดตั้งมาภายหลัง บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครอง 

แต่หากทำกุญแจหายเอง หรือลืมวางไว้ที่ไหนสักที่ หรือทำกุญแจหล่นท่อ เหตุการณ์ดังกล่าว ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัยเอง บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครอง

ดังนั้น หลังจากแจ้งความที่สถานีตำรวจเรียบร้อยแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งถึงเหตุของการสูญหายของกุญแจรถให้บริษัทประกันรับทราบด้วย เพื่อเป็นประโยชน์หลักการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหม

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย