ช้างป่าทำร้ายคน และรถเสียหาย แบบนี้ ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองไหมครับ

Q: ถามครับ เห็นมีข่าวที่เขาใหญ่ช้างป่าทำร้ายคน และรถเสียหาย แบบนี้ ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองไหมครับ

A: ประกันชั้น1 คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ หรือเกิดจากรถยนต์ ที่ทำให้ รถยนต์เสียหาย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ว่า ต้นไม้ ล้มทับ ช้างเหยียบ หมาป่าแถะ แบบนี้คุ้มครอง ถ้าบอกได้ว่าเกิด จากช้างเหยียบ ไม่มีเอ็กเชพ แต่ถ้าเป็นกรณี ที่เสียหาย ไม่ทราบสาเหตุ แบบนี้ มีเอ็กเชพครับ แน่นอน เบี้ยปีต่ออาจจะปรับขึ้นครับ คำว่าอุบัติเหตุ คือ เหตุที่เกิดขึ้นโดยทันทีไม่ทราบมาก่อน ส่วนการขัดข้องหรือ ความเสี่ยอม สภาพ จากการใช้รถแบบนี้ไม่คุ้มครอง

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย