ประกันชีวิตต้องตัดสินใจวันนี้ วันที่คุณยังมีสุขภาพแข็งแรง

“ รอไปก่อน “

การผัดวันประกันพรุ่ง
นั้นใครๆก็ทำกัน
แต่เรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย
มันไม่ได้ร้องขอว่าจะเลื่อนไปก่อน

ผู้คนที่ต้องการซื้อ
ประกันชีวิตมากที่สุด
คือคนที่นอนอยู่ห้อง ICU

หากเขาย้อนเวลาได้
วันนั้นเขาคงจะพูดว่า
“ ตกลงครับ ผมขอทุนประกัน..”

ประกันชีวิตต้องตัดสินใจวันนี้
วันที่คุณยังมีสุขภาพแข็งแรง

น่าเสียดายถ้าคุณได้รู้ก่อนคุณคงเลือกทำประกันได้ดีกว่านี้