AIA สินทรัพย์รวม : 172 พันล้าน USD มากกว่า SCG หลายเท่า ผมยังได้ยินคนคิดเองเออเองว่า "เค้าไม่ซื้อประกันกันหรอก"

เพลง BNK 100 ล้านวิว คนกรุงเทพดีใจ
เพลงเกาหลี 200 ร้อยล้านวิว เขาฉลองเขาดีใจออกแทบทุกข่าว
แต่เพลงอีสาน 400 ล้านวิว คนกรุงเทพบางคนไม่รู้จัก

AIA สินทรัพย์รวม : 172 พันล้าน USD มากกว่า SCG หลายเท่า
ผมยังได้ยินคนคิดเองเออเองว่า “เค้าไม่ซื้อประกันกันหรอก”

แล้วที่ลูกค้า ซื้อประกันมาเป็น 100 ปี (80 ปี ประเทศไทย)

ลูกค้าซื้อกระเพราไข่ดาวกินกันหรอครับ

ผมไปจ่ายเบี้ยตอนสิ้นเดือนทีไร ต้องรอคิวเป็น 100 คิว เค้าก็มาจ่ายเบี้ยประกันกันนะครับ

มันไม่เสมอไปแล้วนะครับ ที่สิ้นเดือน คนจะเอาเงินไปซื้อความสบายชั่วคราว

สิ้นเดือนคนเอาเงินมาซื้อประกันก็เยอะครับ

เดี๋ยวนี้ คนรู้จักวางแผนกัน นะครับ

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย