อย่า!! ไปทำประกันเด็ดขาดครับ นี่เป็นเคล็ดลับ

เตือน!! คนที่เป็นคนดี คนมีความรับผิดชอบ คนมีหัวใจ แสดงออกถึงความรัก

อย่า!! ไปทำประกันเด็ดขาดครับ นี่เป็นเคล็ดลับ

เพราะหากทำประกัน

#### เมื่อหัวหน้าครอบครัวจากไป เกิดขาดเสาหลัก ครอบครัวก็อยู่ต่อไปได้อยู่ดีครับ หัวหน้าครอบครัวไม่ต้องทำประกันก็ได้

#### เมื่อพิการหรือทุพพลภาพ รายได้ประจำขาดหาย ยังไงก็มีคนเลี้ยงดูครับ

#### เมื่อเกิดอุบัตเหตุ จะไม่ถึงขั้นร้ายแรง ถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการแน่นอนครับ

#### ในส่วนของค่ารักษาพยาบาล เป็นสิ่งที่ไม่ต้องคำนึงก็ได้ครับ ใช้ประกันสังคมไปสิ หรือไม่ก็สิทธิ์ 30บาท

#### เมื่อเกิดโรคร้ายแรงครับ ค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่สูงครับบอกเลย มันไม่กระทบต่อเสถียรภาพการเงินครอบครัวแน่นอน

#### ประกันออมทรัพย์ ก็ไม่ต้องทำครับ เพราะยังไง ถึงเราไม่มีเงินเก็บ เราก็เกษียณอายุอย่างสุขสบายแน่นอน

#### ในส่วนของประกันเงินออมเพื่อทุนการศึกษาบุตรหลาน ก็ไม่ต้องมีครับ เพราะหากเกิดอะไรขึ้น ลูกก็หาเงินเอง ส่งเสียตัวเองเรียนต่อได้ครับ หรือหากลูกอายุยังน้อย เดี๋ยวก็มีผู้ใหญ่ใจดี เอาไปส่งเสียเลี้ยงดูต่อครับ

#### ที่อยู่อาศัยครับ ก็จะไม่ถูกยึดครับ เพราะธนาคารเค้าใจดี เห็นว่าเราไม่มีรายได้เพื่อผ่อนต่อ ธนาคารก็เมตตา ขยายเวลาให้เราไปหาเงินก่อนครับ

#### ภาระหนี้สิ้นครับ หนี้ใคร หนี้มัน ไม่กระทบต่อความอยู่รอดของครอบครัวเหมือนกันครับ ไม่ต้องถึงกับต้องนำบ้านหรือที่ดินไปจำนองครับ

และนี่คือเคล็ดลับของผม ซึ่งเป็นคนเป็นคนขายประกัน อยู่ในวงการเป็นอย่างดีครับ เลยนำมาแบ่งปันกัน

เห็นไหมครับ ไม่จำเป็นต้องทำประกันเลยครับ

April Fool’s Day

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย