สินค้าประกัน เป็นสินค้าที่เตือนสติคน คนที่จะทำประกัน คือคนที่คิดดีๆบางอย่างในหัวได้

ทุกวันนี้ คนดำรงชีวิตด้วยความประมาท ที่คนมีปัญหาด้านการเงิน แต่ว่าไม่รู้ตัว

เวลาประมาท
สิ่งที่เราทำได้คือ
เราไม่ต้องขายประกันเก่งหรอก แต่ไปเตือน ไปทำให้คนสำนึก ไปทำให้เขาฉุกคิดอะไรบางอย่างได้ว่าอย่าประมาท

ที่สำคัญคือ สินค้าประกัน เป็นสินค้าที่เตือนสติคน
คนที่จะทำประกัน คือคนที่คิดดีๆบางอย่างในหัวได้

ไม่ใช่คนจะเอาเปรียบใคร แล้วมาทำประกัน ไม่ใช่ครับ
เขาฉุกคิด และเขาตระหนักได้ถึงบางอย่าง แล้วมีสติ เขาจึงทำประกันครับ

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย