นักธุรกิจทุกท่าน ทำธุรกิจเพื่ออะไร? ส่วนมากตอบ เพื่อกำไร

นักธุรกิจทุกท่านครับ คุณทำธุรกิจเพื่ออะไร?
ส่วนมากตอบ เพื่อกำไร ใช่ไหมครับ

ถ้าคุณทำธุรกิจแล้ว ขาดทุน คุณเสียใจไหมครับ
ส่วนมากตอบ เสียใจ

เวลาคุณมีลูก คุณเลี้ยงดู ลงทุนส่งเสียให้เรียนสูงๆ ค่าเทอมแพงๆ เพื่อจะได้เป็นคนดีของสังคม และทำงาน คุณคาดหวังให้ลูกกลับมาเลี้ยงคุณไหมครับ
ส่วนมากตอบ ไม่

งั้นก็ขาดทุนอะสิ

แล้วทำเพราะอะไร เพราะทำด้วยความรักลูก มันเป็นผลทางความรู้สึก ถูกไหมครับ
บางคนก็ทำธุรกิจด้วยความรัก เป็นความสุข ผลกำไรมันก็มาเอง เป็นผลพลอยได้

ประกันก็เช่นกันครับ คนทำประกัน ทำเพราะความรัก ความสบายใจ

หลายคนพูดคำว่ารัก เพียงแค่ไม่กี่วินาที เป็นแค่ลมปาก

แต่มันต้องพิสูจน์ เป็นรูปธรรม เช่น การทำประกันครับ

ไม่ได้มองถึงว่า จะขาดทุน หรือกำไร

มาแสดงความรักกันครับ

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย