รายนามลูกค้า

 ลูกค้าของเรา บางส่วนจากทั้งหมดกว่า 50,000 ราย

โปรแกรม POS อันดับ 1 ของไทย ที่มีร้านค้าใช้มากที่สุด กว่า 50,000 ร้านค้าทั่วประเทศ และ มี User Login เข้าใช้งาน jPOS Online เกิน 800,000 User ต่อวัน