ความรู้ชาวโชห่วย การมีพันธมิตร หรือ คู่ค้า นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้

#ความรู้ชาวโชห่วย

การมีพันธมิตร หรือ คู่ค้า
นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้

สถานการณ์ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่ามีสภาวะการแข่งขันที่สูง

คู่แข่งทางธุรกิจมีเป็นจำนวนมากทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารทำให้การศึกษาการทำธุรกิจสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น
ส่งผลให้ความสามารถในการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

การเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น ทำให้ความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน นวัตกรรม รวมไปถึงความแปลกใหม่ของสินค้าและบริการ อาจไม่เป็นความสามารถพิเศษขององค์กรที่คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้อีกต่อไป
ความแปลกใหม่อาจไม่มีความยั่งยืนมากพอในการรักษาความได้เปรียบของธุรกิจ

คู่ค้า หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ อาจเป็นเรื่องที่ไม่ใหม่สำหรับการประกอบธุรกิจ ทุกๆ ธุรกิจจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจที่ดี
สามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในระยะยาวให้แก่กิจการได้เลยทีเดียว


คือการร่วมมือกันนี้จะยังประโยชน์ในด้านต่างๆ
จากการเป็นพันธมิตรในทางการค้า คือ

– จะช่วยเสริมความเชี่ยวชาญให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น

– จะช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกิจ

– ด้านกลยุทธ์ จะช่วยเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ

– ด้านความสัมพันธ์ จะช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า

– ขยายฐานตลาดได้กว้างกว่าเดิม

– สร้างความแข็งแกร่งได้ดีกว่าการค้าขายตามลำพัง

– พันธมิตรทางธุรกิจที่ดีจะช่วยส่งเสริมธุรกิจของเราให้เติบโตยิ่งขึ้น

ระบบร้านขายของชำ โปรแกรมร้านค้าปลีกค้าส่ง Online ราคาเพียง 3,210 บาท

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *