วีดีโอ แนะนำการใช้งาน โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS 2018

วีดีโอ แนะนำการใช้งาน โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS 2020

การขายสินค้า

โปรแกรม POS อันดับ 1 ของไทย ที่มีร้านค้าใช้มากที่สุด กว่า 45,000 ร้านค้าทั่วประเทศ และ มี User Login เข้าใช้งาน jPOS Online เกิน 500,000 User ต่อวัน
  • เว็บนี้อยู่ภายใต้บริษัท control c จำกัด
  • นิติบุคคลเลขที่ 0345558000527
  • ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 80 หมู่ 5 บ้านแมด ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
  • Tel. 099-729-5839